jak zostać projektantem – wymagania rynku pracy

jak zostać projektantem odzieży? wymagania rynku pracy