canva dodanie pola do palety kolorystycznej

canva dodanie pola do palety kolorystycznej