raport-przesunieta-kolumna

raport przesunięta kolumna

przesunięa kolumna – raport w postaci gwiazdki tworzy kolumny