Aby zacząć projektować wzory pokrywające powierzchnię, należy zrozumieć pojęcie raportu wzoru. Raport wzoru to powtarzalny fragment wzoru, który może być powielony na dowolnej płaszczyźnie i stworzy wrażenie, że jest to jedna całość. Nie dostrzeżemy żadnych wyraźnych granic.

Raport może być różnej wielkości, nawet od 1 centymetra kwadratowego do sporych powierzchni nawet ponad metr kwadratowy. Wszystko zależy od przeznaczenia wzoru, który jest projektowany.

raport przyklad projektowanie wzoru

przykładowy wzór z zaznaczonym raportem

Sprzedaż raportów w sklepach w materiałami

Na pewno w sklepach z materiałami każdy zetknął się ze stwierdzeniem, że materiał sprzedawany jest na raporty, a nie ma metry bieżące. To wtedy, kiedy wzór zajmuje dużą powierzchnię i sam w sobie musi zostać odpowiednio zaprojektowany na sylwetce. Nie chcemy tutaj uzyskać złudzenia, że wzór dowolnie wypełnia powierzchnię, a wręcz przeciwnie chcemy wykorzystać wzór w projekcie, np. umieścić go przy krawędzi ubioru, albo wykorzystać jego regularność i ułożyć symetrycznie na sylwetce.

przykład raport projektowanie wzoru

przykładowy wzór z zaznaczonym raportem

Powielanie raportu w różny sposób

Tworząc raport konieczne jest myślenie o tym, jaki charakter finalnego wzoru chcemy uzyskać. Jeśli zależy nam na pewnej regularności to raport może zostać powielony na trzy standardowe sposoby:

1/ standardowy prosty, po angielsku nazywany jako „straight repeat”

Raport układany jest w ten sposób, że zarówno w pionie, jak i w poziomie elementy tworzą linie.

raport prosty

ułożenie proste – raport tworzy wyraźną siatkę w postaci kolumn i wierszy

2/ przesunięty wiersz, po angielsku nazywany jako „brick repeat”

Raport układany jest w poziomych liniach. Z tymże, każda następna linie przesunięta jest o połowę szerokości raportu. Przypomina to mur zbudowany z cegieł, gdzie każda cegła to właśnie nasz raport.

raport przesunięty wiersz

przesunięty wiersz – raport układa się w wyraźne wiersze

3/ przesunięta kolumna, po angielsku nazywany jako „half-drop repeat”

Raport układany jest w pionowych kolumnach. Gdzie każda następna kolumna jest przesunięta w pionie o połowę wysokości raportu. Tak czasami musimy łączyć tapety. Każdy następny pasek musimy wkleić nie na równiej wysokości, ale lekko przesunięty w górę/w dół niż poprzedni pasek tapety.

raport przesunięta kolumna

przesunięta kolumna – raport układa się w wyraźne kolumny

Każdy z tych trzech rodzajów ułożeń może być również stosowany w projektowaniu wzorów na materiały.

Raport swobodny

Najwyższym stopniem wtajemniczenia i też najbardziej wymagającym rodzajem raportu jest tworzenie raportu swobodnego. To ostatni rodzaj powielania raportu. Ma on charakter kwadratu lub prostokąta, ale jest tak zaprojektowany, żeby po ułożeniu raportu w proste kolumny i wiersze nie będziemy w stanie dostrzec żadnej siatki, a jedynie powierzchnię zapełnioną wzorem.

Tutaj ważne jest dobre testowanie w trakcie projektowania, aby uniknąć sytuacji, gdy przez przypadek zostawimy gdzieś puste niepotrzebne przestrzenie lub elementy budujące wzór ustawią się w niezamierzone linie. Chodzi o zbudowanie dobrze wyważonego wzoru w sensie kompozycyjnym.

raport swobodny

raport swobodny – nie można wyznaczyć jasnych granic, gdzie zaczyna się i kończy raport


Podsumowując

Raport to najmniejszy powtarzalny element wzoru, który możemy ustawiać na cztery sposoby: standardowy prosty, przesunięty wiersz, przesunięta kolumna i swobodny. Ten ostatni jest najbardziej wymagający i daje największą swobodę przy projektowaniu.

Jeśli zainteresowało Cię projektowanie raportu i chciałbyś podpatrzeć, jak to robię w praktyce, to możesz poczytać dalej Krótka historia o projektowaniu wzoru.

 

Przykłady wzorów do zaprezentowania pojęcia raportu pochodzą ze strony:  graphicdesignjunction.com